Welkom

Welkom


 

pruimen1boomgaardappelsinbloei

 

Welkom op de website van de Stichting FRUITcultuur Brabant. De Stichting FRUITcultuur Brabant is opgericht op 19 januari 2015 

Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar behoud en de bevordering van de fruitcultuur in de provincie Noord-Brabant. Waardevolle historische fruitbomen willen wij graag behouden. We bevorderen dat nieuwe fruitbomen, en dan met name hoogstamfruitbomen, worden aangeplant. Bij nieuwe aanplant streven wij naar vergroting van het rassenassortiment, waarbij er speciale aandacht wordt geschonken aan historische en streekeigen rassen.Tot slot verzamelen wij informatie over de historische fruitteelt en over het bewaren en de verwerking van fruit en wij dragen deze kennis uit.

Waarom zijn hoogstamboomgaarden waardevol?
Bij vrijwel elke woning op het platteland stonden vroeger fruitbomen. Meestal waren dit hoogstamfruitbomen. De vruchten die de bomen voortbrachten waren voor eigen gebruik. Soms was er ook sprake van grotere boomgaarden waarvan de opbrengst werd verhandeld op markten en veilingen. De hoogstam fruitbomen zorgden voor een aantrekkelijk landschap met veel biodiversiteit.

Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de hoogstamfruitbomen geleidelijk uit ons landschap  Bestaande vruchtbomen werden verwaarloosd en er was nauwelijks nog nieuwe aanplant. Dit leidde tot landschappelijke verschraling en aantasting van de biodiversiteit.

Stichting FRUITcultuur Brabant wil dit tij keren door kennis uit te dragen over de fruitteelt in Noord-Brabant. Daarnaast wil de stichting aandacht vragen voor het onderhoud van fruitbomen en ook de aanplant van nieuwe fruitbomen stimuleren. Met name de aanplant van historische fruitrassen en bomen in hoogstamvorm vinden wij hierbij belangrijk. Op die manier immers worden de cultuurhistorische én de landschappelijke betekenis van de fruitteelt het beste gediend. Tevens wordt de rassendiversiteit ermee vergroot.